Konversatoriet

Konversatoriet har växt fram ur ett sökande efter samtalets magi 

och ur en längtan efter bättre samtal i samhällets gemensamma rum

Ett Konversatorium är som en cirklande tankeprövning

där det plötsligt blir lätt för människor att dela tankar och erfarenheter ur sina liv

utan att ha träffats förut

Plats och tema är det enda säkra

Vart samtalet sedan tar vägen vet ingen

Vill du också vara med?