Konversatoriet

/ om konversatoriet

/ Bakgrund

Utbyten av tankar i mera offentliga sammanhang är sällan den där sortens intensiva samtal som kan uppstå ur intet i fikapausen, vid bardisken, vid middagsbordet, eller bara ute på gatan när vänner råkar mötas.Tänk om sådana samtals spontanitet och sökande efter formuleringar kunde åstadkommas bums, mellan människor som aldrig träffats förut!

Utifrån dessa tankar började resan mot Konversatoriet.
Bakgrunden är välbekant:

Vår tids medier är sprängfyllda av information och kommunikation, men oftast handlar det om påståenden och monologer; förstärkta, förpackade. I detta mediebrus blir människors verkliga och genomlevda expertis gärna antingen osynliggjord eller exploaterad på olika sätt.

I en tid av stora förändringar behöver fler komma till tals. Fler frågor måste ställas och nya och perspektiv behöver prövas. Samtidigt har samhällets institutionaliserade former för lärande och kommunikation svårt att ge plats för detta.

Därför känner också många i dag ett stort och växande behov av fler och nya sorters samtal. Konversatoriet är ett sätt, vårt sätt, att försöka svara på detta behov.

/ vilka tog initiativet?

Lars Noväng och Per Johansson skapade tillsammans konceptet 2015. Sedan testades Konversatoriet i olika sammanhang där Fredrik Björk, lärare och forskare vid Malmö högskola, också medverkade.

Samtidigt som de publika samtalen kom igång startade Per och Lars också en informell salong i Malmö. Där har en mindre grupp sedan valt att samtala under flera års tid, något som både vidareutvecklat och stresstestat Konversatoriets format.

Lars Noväng är konstnär med en praktik i gränssnittet där konst, forskning, politik och ekonomi möts. Hans arbeten präglas av att de fasförskjuter och osäkrar det välbekanta för att avtäcka dold ideologi och frilägga nya handlingsutrymmen. Ett exempel är det pågående verket Frihetsförmedlingen som Lars sedan 2014 driver i samarbete med konstnären John Huntington.

Per Johansson är idéhistoriker och fil dr i humanekologi, numera fri forskare, konsult och specialist på förhållandet teknologi-människa-natur. Per är också upphovsman till flera uppmärksammade podserier med kulturjournalisten Eric Schüldt: Människan och maskinen (3 +10 delar), Kunskapens träd (10 delar) och Myter & Mysterier (10 delar).

/ var är konversatoriet i dag?